Sữa bột 𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗖 𝗔𝟮 số 1 cho bé 0 - 6 tháng ( lon 900gr)
Sữa bột 𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗖 𝗔𝟮 số 1 cho bé 0 - 6 tháng ( lon 900gr)
Sữa bột 𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗖 𝗔𝟮 số 1 cho bé 0 - 6 tháng ( lon 900gr)

Sữa bột 𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗖 𝗔𝟮 số 1 cho bé 0 - 6 tháng ( lon 900gr)

Thương hiệu :

1.290.000₫

Mô tả :

  𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗖 𝗔𝟮 - #𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗜𝗟 #𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦  𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗖𝗔𝗢 𝗖𝗔̂́𝗣 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝗖𝗨̉𝗔 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝗮 - đã lên kệ nhà BiKen  𝘈𝘱𝘵𝘢𝘮𝘪𝘭 𝘜́𝘤 đ𝘢̃ đ𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘰̀𝘯 𝘈𝘱𝘵𝘢𝘮𝘪𝘭 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 đ𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢 𝘩𝘰̛𝘯 𝘯𝘶̛̃𝘢, 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘪̉𝘮 𝘴𝘶̛̃𝘢 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘶̛́ 𝘣𝘰̂̉ 𝘢̀𝘰 𝘢̀𝘰, 𝘬𝘰 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘤 𝘨𝘪̀ 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘰𝘯.  𝘋𝘰̀𝘯𝘨 đ𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̂𝘯 𝘬𝘩𝘶́𝘤 𝘴𝘶̛̃𝘢 đ𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘢𝘰 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘦́ 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 đ𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢. ————————————————————— Xuất phát từ quy trình độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên , sữa Aptamil Essensis Organic A2 giúp: 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚...
Số lượng

🍼 🍼 𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗖 𝗔𝟮 - #𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗜𝗟 #𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗦 🇦🇺🇦🇺🇦🇺

𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗖𝗔𝗢 𝗖𝗔̂́𝗣 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝗖𝗨̉𝗔 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝗮 - đã lên kệ nhà BiKen ❤️

😅😅𝘈𝘱𝘵𝘢𝘮𝘪𝘭 𝘜́𝘤 đ𝘢̃ đ𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘰̀𝘯 𝘈𝘱𝘵𝘢𝘮𝘪𝘭 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 đ𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢 𝘩𝘰̛𝘯 𝘯𝘶̛̃𝘢, 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘪̉𝘮 𝘴𝘶̛̃𝘢 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘶̛́ 𝘣𝘰̂̉ 𝘢̀𝘰 𝘢̀𝘰, 𝘬𝘰 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘤 𝘨𝘪̀ 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘰𝘯. ❤️

🆘🆘𝘋𝘰̀𝘯𝘨 đ𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̂𝘯 𝘬𝘩𝘶́𝘤 𝘴𝘶̛̃𝘢 đ𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘢𝘰 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘦́ 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 đ𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢.

—————————————————————

Xuất phát từ quy trình độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên , sữa Aptamil Essensis Organic A2 giúp:

✨𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔

✨𝐵𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑥𝑎̂́𝑢 𝑏𝑎́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑖

✨𝑃𝑟𝑒𝑏𝑖𝑜𝑡𝑖𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡, 𝐺𝐴̂̀𝑁 𝑉𝑂̛́𝐼 𝑆𝑈̛̃𝐴 𝑀𝐸̣ 𝑁𝐻𝐴̂́𝑇

🇦🇺 Trong khi các loại sữa công thức khác dùng dòng A1 hoặc A1 mix A2, Thì Aptamil Essensis lại dùng hoàn toàn từ nguồn sữa A2 Organic ❤️

🇦🇺 Và với tiêu chí phát triển vượt bậc về CHIỀU CAO, TRÍ NÃO thì Aptamil Essensis k thể thiếu bảng hàm lượng với DHA và Canxi cao. Cũng như các vitamin và khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể của bé

Nguồn chất béo trong sữa được lấy từ các trang trại được CHỨNG NHẬN HỮU CƠ tại New Zealand.

🇦🇺 Đây là loại sữa CỰC KÌ THÍCH HỢP với bé nào sinh non, hoặc dị ứng với đạm A1 ( dị ứng nhẹ ), hoặc với bố mẹ nào muốn dùng sữa hữu cơ cao cấp tốt nhất cho bé thì k thể bỏ qua.

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thu thập thông tin cá nhân

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

- Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

- Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

- Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên web. Tại đây, quý khách sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn.

- Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

- Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Bảo mật

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

- Chúng tôi khuyên quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng

- Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Ý kiến khách hàng

Cẩm nang chăm sóc cho bé

  • Xem tất cả