Hoa quả nghiền Piccolo 100gr cho bé từ 4 tháng
Hoa quả nghiền Piccolo 100gr cho bé từ 4 tháng
Hoa quả nghiền Piccolo 100gr cho bé từ 4 tháng
Hoa quả nghiền Piccolo 100gr cho bé từ 4 tháng
Hoa quả nghiền Piccolo 100gr cho bé từ 4 tháng
Hoa quả nghiền Piccolo 100gr cho bé từ 4 tháng
Hoa quả nghiền Piccolo 100gr cho bé từ 4 tháng

Hoa quả nghiền Piccolo 100gr cho bé từ 4 tháng

Thương hiệu :

85.000₫

Mô tả :

𝐾ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑃𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑥𝑜̛ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜𝑎́ 𝑘𝑒́𝑚, ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎̂̀𝑦 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 . 𝑀𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑃𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́ đ𝑎̆́𝑡 đ𝑜̉ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑜̉ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 + 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐡𝐨𝐚 𝐪𝐮𝐚̉ 𝑷𝑰𝑪𝑪𝑶𝑳𝑶 bổ sung vitamin tăng...
Số lượng

𝐾ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑃𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑥𝑜̛ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜𝑎́ 𝑘𝑒́𝑚, ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎̂̀𝑦 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 . 𝑀𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑃𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́ đ𝑎̆́𝑡 đ𝑜̉ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑜̉ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 🛒🛒

𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 + 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐡𝐨𝐚 𝐪𝐮𝐚̉ 𝑷𝑰𝑪𝑪𝑶𝑳𝑶 bổ sung vitamin tăng đề kháng, output đẹp nha các mẹ. Bên tây bác sĩ đều khuyến khích cho con ăn dặm từ tháng thứ 4. Nếu sớm quá ko tốt cho hệ tiêu hoá, muộn quá thì ko đủ vi chất cần thiết cho sự phát triển. Vì thế mà các loại bột hay hoa quả ăn dặm đều có sản phẩm bắt đầu cho bé từ 4m ạ.

𝑷𝑰𝑪𝑪𝑶𝑳𝑶 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘢̆𝘯 𝘥𝘢̣̆𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝑼𝑲 🇬🇧 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘮𝘦̣ & 𝘣𝘦́ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩! Đ𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̂ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘥𝘰̀𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̛́𝘶, 𝘤𝘩𝘦̂́ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝗛𝗢𝗠𝗘 - 𝗠𝗔𝗗𝗘 đ𝘦̂̉ 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘤𝘩𝘰 𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘶̛̣ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, 𝘬𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘷𝘪̣ 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘯𝘨𝘰𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵. 10% 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘯𝘩𝘶𝘢̣̂𝘯 𝑷𝑰𝑪𝑪𝑶𝑳𝑶 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘰̂̉ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘨𝘪𝘶́𝘱 đ𝘰̛̃ 𝘤𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘪̣𝘢 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨.

𝑷𝑰𝑪𝑪𝑶𝑳𝑶 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 💯 𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘤 (𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘩𝘶̛̃𝘶 𝘤𝘰̛), 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘢 𝘎𝘭𝘶𝘵𝘦𝘯, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨, 𝘮𝘶𝘰̂́𝘪 𝘩𝘢𝘺 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘤𝘶̛́ 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘨𝘪𝘢 𝘯𝘢̀𝘰 𝘬𝘩𝘢́𝘤!

BiKen có sẵn 7 vị sau :

👉 4m+ cà rốt, khoai lang, bí đao mix mùi tây

👉 4m+ mâm xôi - việt quất - lê - chuối

👉 4m+ lê- sung - bí đao - cà rốt

👉 4m+ lê-chuối- sữa dừa-gạo sữa

👉 4m+ lê-táo-bí ngòi

👉 6m+ táo - cherry sữa chua

👉 6m+ táo-mâm xôi mix yến mạch

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thu thập thông tin cá nhân

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

- Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

- Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

- Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên web. Tại đây, quý khách sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn.

- Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

- Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Bảo mật

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

- Chúng tôi khuyên quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng

- Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Ý kiến khách hàng

Cẩm nang chăm sóc cho bé

  • Xem tất cả